Integrale aanpak burn-out

Integrale aanpak burn-out

Burn-out psycholoog onderscheidt zich van collega behandelaren, waar veelal wordt ingezoomd op één of enkele aspecten van de burn-out. Burn-out psycholoog hanteert een integrale aanpak. De achtergrond als Arbeids- en Organisatiepsycholoog vormt hierbij een belangrijke meerwaarde. De psychologische aspecten van de individuele werknemer en die van de sociale omgeving (thuis en werk), worden met elkaar in een logisch perspectief geplaatst, voor een optimaal behandel resultaat.

Integrale aanpak burn-out basisperspectieven

De integrale aanpak, is gebaseerd op een integraal model bestaand uit een zestal basisperspectieven van waaruit de mens en zijn burn-out klachten kan worden bekeken:

  1. De interne aspecten van het individu (o.a. emoties, gedachten, normen en waarden)
  2. De externe aspecten van het individu (gezondheid, fysieke beperkingen)
  3. De interne aspecten van het bedrijf/organisatie waar men werkt (cultuur, werksfeer, waardering, werkdruk)
  4. De externe aspecten van het bedrijf/organisatie waar men werkt (ziektewet, verzuimbegeleiding)
  5. De invloed van het privé leven op de werksituatie (thuis-werk interferentie).
  6. De invloed van het werk op het privé leven (werk-thuis interferentie)

Integrale aanpak burn-out integraal model

Hieronder staat het model voor de integrale aanpak schematisch weergegeven. Centraal staat de mens met zijn burn-out klachten, hieromheen zijn de zes modererende factoren gepositioneerd, die allen hun invloed hebben op het ontstaan en instandhouden van de burn-out klachten.

Integraal model burn-out behandeling burn-out psycholoog

 

 

Heeft u vragen over de integrale aanpak van burn-out? Neem gerust contact op met burn-out psycholoog. Of lees verder hier verder over de bebandeling van burn-out.