Kosten burn-out behandeling

Kosten burn-out behandeling niet vergoed vanuit de zorgverzekering

Sinds 2012 valt specialistische burn-out behandeling niet onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien (DSM IV) valt burn-out onder de aanpassingsstoornissen, deze kosten worden niet vergoed. Maar wie betaalt de kosten dan wel?

Burn-out behandeling, vergoeding door werkgever, werknemer, zelfstandige

In de meeste gevallen zijn werkgevers bereid (mee)te betalen. Voorkomen en terugdringen van verzuim kan veel geld besparen. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Burn-out psycholoog kan jou en je werkgever hierbij adviseren.

Voor zelfstandigen en werkgevers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Een spoedig herstel is in het belang van werkgever en werknemer. Een ziektedag kost een werkgever gemiddeld tussen de €200 – €250 per dag.

Kosten burn-out: Face-tot face begeleiding

De kosten voor een face-to face behandeltraject worden vooral bepaald door het aantal contactmomenten, dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. In een kennismakingsgesprek wordt de ernst van de klachten vastgesteld.

Ieder traject is maatwerk, er bestaan geen gemiddelde trajecten, maar om toch een indicatie te kunnen geven. Een “gemiddeld” burn-out re-integratietraject bestaat uit 8 intensieve bijeenkomsten. Hierbij wordt aanvullend gebruik gemaakt  van gevalideerde psychologische testen en huiswerkopdrachten. De totale duur van een traject duurt gemiddeld tussen de twee tot drie maanden. Het tarief voor een “gemiddeld traject” is  €1000,–.

De Kosten van 5 dagen verzuim (5 x €200=€1000) zijn veelal hoger, dan kosten voor een volledig burn-out re-integratie/begeleiding/preventie traject.

Kosten burn-out: Online burn-out begeleiding

Burn-out psycholoog ontving veelvuldig vragen van cliënten met milde klachten. Mensen die wel burn-out klachten ervaren, maar die nog niet zijn uitgevallen, die erger willen voorkomen, of terugval willen voorkomen.

Al deze mensen willen zonder uitzondering snel, goed en betaalbaar geholpen worden. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, bied ik onder de naam Psycholoog on-demand, kortdurende online burn-out begeleiding, voor een aantrekkelijk tarief. Voor €385,-– ontvang je 4 weken lang online psychologische hulp. Voor aanvullende informatie over deze online begeleidingsvorm, verwijs ik je graag naar de speciaal hiervoor ingerichte website, inclusief bijbehorende webshop.

Voordelen behandeling Burn-out psycholoog

Burn-out psycholoog speelt in op huidige- en toekomstige bezuinigingen, door goede, gespecialiseerde hulp te bieden voor een betaalbaar tarief. De kosten voor overhead zijn tot het minimum beperkt. Dit levert de volgende voordelen op:

  • Behandeling door specialist
  • Spoedig en duurzaam herstel
  • Je ontvangt hulp (koopt hulp in) op het moment dat jij, je werkgever/bedrijfsarts of huisarts dat nodig vindt
  • Kosten voor spoedige behandeling en herstel aanmerkelijk lager dan kosten (langdurig)verzuim
  • Minimale bureaucratie, maximale tijd voor u
  • Geen wachtlijsten, snelle hulp
  • Behandeling gaat niet te koste van eigen risico (in 2018 minimaal €385,–)

Naast de diverse financiële voordelen, is de de snelle hulp van Burnout-psycholoog een belangrijk voordeel. Door snel te starten met de begeleiding, wordt onnodig verzuim teruggedrongen e/o voorkomen. Zie hieronder een vergelijking tussen de verschillende hulpverleners.

Burn-out kosten vergelijking zorgverzekeraar

Wil je meer weten over tarieven en vergoedingen? Wil je meer weten over vergoeding door de werkgever? Neem vrijblijvend contact op.