Kwalificaties

Kwalificaties burn-out psycholoog

Arjan Bentsink is universitair afgestudeerd arbeids- en organisatie psycholoog. Aangesloten / ingeschreven bij het NIP, NOLOC, International register online coaches en counselers .

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

Een belangrijk kenmerk van de psychologische hulp van psychopraktisch is betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt mede gewaarborgd door het lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de kwalificaties, eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast kent het NIP een onafhankelijke klachtencommissie.

NOLOC (Vereniging voor loopbaanprofessionals)

Daarnaast is Arjan Bentsink ingeschreven in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals van Noloc (Vereniging voor loopbaanprofessionals). Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. Opdrachtgevers en cliënten kunnen gekwalificeerde adviseurs herkennen aan de beschermde titel ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’. Via toetsing en een beroepsregister zorgt Noloc voor meer betrouwbaarheid en professionaliteit. Noloc-leden zijn verplicht om de kwalificaties voor beroepserkenning te verwerven.

International eCoach & eCounselor Register (eCoachPro)

eCoachPro is een van de eerste organisaties wereldwijd dat een gestructureerde aanpak (model en methodiek) heeft ontwikkelend voor effectieve online communicatie en begeleiding. Professionals die in het internationale register zijn opgenomen, voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Methodieken

Betrouwbaarheid heeft ook betrekking op de gebruikte methodieken. Binnen de Coachings- en organisatieadviesbranche worden vaak methoden gebruikt zonder deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing, dan wel toetsing. De psychologische hulp van de werk psycholoog is mede effectief doordat deze geworteld is in een stevige wetenschappelijke bodem. In de werkwijze wordt nadrukkelijk gezocht naar het vertalen van wetenschappelijke, soms abstracte begrippen, naar een praktische toepassing. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van goed gevalideerde psychologische testen.