Online burn-out coaching

Online burn-out coaching / begeleiding

Binnen online burn-out coaching, wordt naast je werk, ook naar je privé situatie gekeken, zoals een moeizame relatie of belastende gezinssituatie. De begeleiding richt zich ook op de onderliggende persoonskenmerken, zoals zelfbeeld, perfectionisme, faalangst, verwachtingen en overtuigingen. Hiermee worden goede resultaten bereikt en terugval voorkomen.

Online begeleiding van burn-out en stress klachten is heel geschikt voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten. De online burn-out coaching is minder belastend doordat deze flexibel ingepast kan worden in de eigen tijd- en omgeving. Behalve praktische voordelen, is online begeleiding zeer effectief.

Effectief

Een belangrijk voordeel van online burn-out begeleiding is de hoge contactfrequentie. Behandelaren/begeleiders als bedrijfsarts, huisarts, praktijkondersteuner plannen gemiddeld  één keer in de twee of drie weken een gesprek. Het positief effect van een gesprek is vaak maar enkele dagen aanwezig. De online burn-out begeleiding kent een hoge contactfrequentie. In het begin van een traject is er in veel gevallen zelfs dagelijks contact. Hierdoor sluit de begeleiding ook optimaal aan bij de dagelijkse (werk)situatie. Dit intensieve contact zorgt voor sneller- en duurzamer herstel.

Praktische voordelen online coaching

 • Sneller herstel door hoger contactfrequentie
 • Effectiever dan face to face coaching
 • Geen wachttijden
 • Geen reistijd
 • Het is laagdrempelig
 • Je bent in je eigen vertrouwde omgeving
 • Je kunt mailen op het moment dat jou het beste uitkomt
 • Er is meer tijd voor reflectie, wat het proces ten goede komt
 • Door frequent contact blijf je geconcentreerd bezig
 • Door frequent contact is het mogelijk direct op situaties te reageren
 • Je bouwt je eigen dossier op. Zo kun je je eigen vooruitgang volgen

 

De kracht van het geschreven woord

Onze burn-out trajecten vinden grotendeels a-synchroon plaats. Dat wil zeggen dat je niet op het zelfde moment bezig hoeft te zijn als je coach. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het coachproces. Je bepaalt zelf wanneer je bezig wilt zijn met het coachingstraject en je kunt op de momenten die voor jou van belang zijn een terugkoppeling geven aan de coach. Een voorbeeld; als je naar aanleiding van de dialoog met je coach besloten hebt om een bepaalde oefening op je werk (of in je privé-leven) uit te voeren, dan kunt je direct na het uitvoeren van deze oefening, je ervaringen, gedachten en gevoelens delen met je coach.

E-mail = methodisch schrijvenOnline burn-out coaching
Schrijven via mail is een van de belangrijkste onderdelen van onze methodiek. Het opschrijven en herformuleren en daarmee het ordenen van het probleem, alsook het ordenen van je gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het opschrijven van gedachten en emoties bevordert bovendien de zelfreflectie.

Resultaten online burn-out coaching

 • Meer energie en  plezier
 • Bewustwording van valkuilen
 • Grotere belastbaarheid
 • Meer persoonlijke kracht en geluk
 • Beter grenzen herkennen en aangeven
 • Vrij van belemmerende overtuigingen
 • Meer zelfvertrouwen en energie
 • Betere balans tussen werk en privé

 

Online burn-out begeleiding minder geschikt voor

Online begeleiding is minder geschikt voor mensen die zich in de crisfase bevinden. Dit speelt gemiddeld één tot drie dagen na ziekmelding/ uitval. In deze fase is het van belang om tot rust te komen en de controle te hervinden op cognitief en emotioneel niveau. In de periode hierop volgend bij (gedeeltelijke) werkhervatting of juist preventief, voorafgaand aan ziekmelding, is online behandeling zeer effectief.

Meer weten over online burn-out begeleiding?

Als antwoord op een toenemende vraag naar betaalbare, kortdurende effectieve psychologische begeleiding. Ontwikkelde psycholoog Arjan Bentsink, onder de naam Psycholoog on-demand een eigentijdse online begeleidingsvorm. Hulp/begeleiding waar en wanneer jij dat wilt.

Ik nodig je van harte uit, om een kijkje te nemen op de website van psychloog on-demand. Lees hoe online begeleiding werkt. En kijk of deze vorm van begeleiding je aanspreekt en geschikt is voor jou? Hier kun je ook vrijblijvend en anoniem de vragenlijst invullen om nog beter inzicht te krijgen in jouw klachten. Je ontvangt dan ook direct persoonlijk advies of online begeleiding geschikt is voor jou/ jouw situatie.

Klik hier om naar de website te gaan, voor meer informatie over kortdurende, effectieve online begeleiding