Samenwerking bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen

Bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen, landelijke afspraken

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen bedrijfsartsen, huisartsen en eerstelijns psychologen over de behandeling van overspanning en burn-out. Goede afstemming van verantwoordelijkheden en tijdige door verwijzing zijn voor de cliënt van groot belang. Burn-out pyscholoog werkt volgens deze afspraken. Hieronder vind je de volledige, informatieve documenten.

LESA_Landelijke-Eerstelijns-Samenwerkings-Afspraak_Overspanning-en-burnout

MDRL_Multi-disciplinaire-Richlijn-Eerstelijn-Overspanning-Burnout

STECR (experticecentrum arbeids participatie) -richtlijn Spanning en overspanning